Blanketter

Medlemslista fylls i för de bidrag som baseras på antalet deltagare. Ha med listan under lägret/aktiviteten och låt deltagarna/ledarna fylla i. Det är viktigt att även födelsedatum och adress inklusive postort är ifyllt för att vi ska kunna godkänna. Fyll även i redovisningsblanketten och bifoga ansökan.

Ladda ner medlemslista och redovisningsblankett bidragsansokan2023

Ansökan kan skickas per post (adress finns i riktlinjerna) men det går ännu bättre att skanna och maila in ansökan till info@pu-vast.se. Kom ihåg att det oavsett är kopior av medlemslistorna som ska skickas in, originalen ska arkiveras av församlingen.