Protokoll

Nedan listas protokoll från de styrelse- och årsmöten föreningen haft de senaste åren.

Verksamhetsåret 2023

2023-01-10 Styrelsemöte

2023-03-15 Årsmöte

2023-05-02 Styrelsemöte

Verksamhetsåret 2022

2022-01-31 Styrelsemöte

2022-03-22 Årsmötesprotokoll

2022-05-12 Styrelsemöte

2022-09-13 Styrelsemöte

2022-10-20 Ex.Styrelsemöte

2022-11-29 Styrelsemöte

Verksamhetsåret 2021

2021-01-28 Styrelsemöte

2021-03-11 Årsmötesprotokoll

2021-06-08 Styrelsemöte

2021-09-16 Styrelsemöte

2021-10-09 Styrelsemöte

2021-12-02 Styrelsemöte

Verksamhetsåret 2020

2020-01-20 Styrelsemöte
2020-04-01 Årsmötesprotokoll, Verksamhetsberättelse 2019

2020-04-27 Styrelsemöte

2020-10-15 Protokoll 20201015

2020-12-03 Styrelsemöte

Verksamhetsåret  2019

2019-01-21 Styrelsemöte

2019-03-19 Årsmötetsprotokoll
Verksamhetsberättelse 2018

2019-05-29 Styrelsemöte

2019-10-02 Styrelsemöte

Verksamhetsåret 2018

2018-05-16 Styrelsemöte

2018-10-22 Styrelsemöte

Verksamhetsåret 2017

2017-05-09 Styrelsemöte 2017-09-14 Styrelsemöte
2018-01-18 Styrelsemöte 2018-03-21 Årsmöte

 Verksamhetsåret 2016

2016-03-09 Styrelsemöte 2016-05-11 Styrelsemöte
2016-10-25 Styrelsemöte 2017-01-30 Styrelsemöte
2017-03-08 Årsmöte

2015

2015-02-04 Styrelsemöte 2015-03-10 Styrelsemöte
2015-03-10 Årsmöte 2015-05-07 Styrelsemöte
2015-09-10 Styrelsemöte 2015-11-18 Styrelsemöte
2016-01-27 Styrelsemöte 2016-03-09 Årsmöte

2014

2014-01-22 Styrelsemöte 2014-02-27 Styrelsemöte
2014-03-30 Årsmöte 2014-05-14 Styrelsemöte
2014-08-19 Styrelsemöte 2014-11-11 Styrelsemöte

2013

2013-01-23 Styrelsemöte 2013-02-19 Styrelsemöte
2013-03-03 Årsmöte 2013-04-17 Styrelsemöte
2013-05-29 Styrelsemöte 2013-08-28 Styrelsemöte
2013-10-05 Styrelsemöte 2013-11-28 Styrelsemöte

2012

2012-01-11 Styrelsemöte 2012-01-21 Årsmöte
2012-03-08 Styrelsemöte 2012-04-26 Styrelsemöte
2012-05-30 Styrelsemöte 2012-09-12 Styrelsemöte
2012-11-08 Styrelsemöte