Om PU

Så går det till när stat och landsting stöttar Pingst ung

Statligt bidrag via Pingst ung riks

Det statliga stödet grundar sig på antal medlemmar. De lokalavdelningar som kan få del av bidraget är de som har barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad med egna riktlinjer för sin verksamhet och som årligen dokumenterar sina medlemmar på medlemshandlingar, antingen via en årlig skriftlig medlemsansökan eller via en årlig medlemsavgift (de mellan 7-25 år är bidragsberättigade). En sammanställning av verksamheten görs i december för föregående år och redovisas i ”People” som ligger på Pingst ung riks hemsida.

Varje bidragsberättigad medlem har de senaste åren genererat ca 50 kronor i statligt bidrag, utöver grundbidraget på 1000 kronor per lokalavdelning. Bidraget betalas ut i december varje år till det konto som lokalavdelningen uppgett på verksamhetsredovisningsblanketten.

Mer utförlig information om vad som gäller finns på www.pingstung.se.

Landstingsbidrag via Pings ung distrikt Göteborg och Bohus

Samma antal medlemmar som redovisas till Pingst ung riks skall också skickas till Pingst ung Väst (Gbg & Bohus)  senast mitten av februari. Ta ut en excelllista på alla medlemmar (kan lätt exporteras från ”People” och maila till oss på info@pu-vast.se   Landstingsbidragets storlek baseras på dessa medlemmar samt deltagardagar och pengarna läggs i en gemensam pott i distriktets kassa. De senaste åren har denna pott varit ca 800 000 kronor per verksamhetsår. Dessa medel används till att subventionera utbildning samt verksamhet som utförs i samarbete med församlingarna.

Eftersom distriktets ekonomi uteslutande baseras på redovisade medlemmar och deltagardagar är det viktigt att pingstförsamlingarna i distriktet redovisar sina barn och ungdomar till oss. Det är också ett krav satt på församlingen för att få ansöka om bidrag från distriktet. För att distriktet alls ska få medel från landstinget krävs minst fem lokalavdelningar (församlingar), 300 medlemmar skrivna i regionen samt 150 deltagardagar.

Registrera medlemmar

GDPR

PU´s O-Län följer GDPR och här är vårt policy-dokument om GDPR.

GDPR-dokument