Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

För Pingst Ung i Distrikt Göteborg och Bohuslän verksamhetsåret 2022

Fokus på ledarnas behov

Arbeta för ett ökat samarbete med församlingarnas ledare genom kontinuerlig kontakt med de olika lokalavdelningarna

Informera och lyssna in ledarnas behov när det gäller utbildningsinsatser

Stödja nätverksträffar för ledarna

Uppmuntra till att utbilda ledare på våra läger

Stöd av gemensamma projekt i regionen

Som motsvarar intentionerna i vårt måldokument

Inspirationsdagar

Regionala utvecklingsdagar med inriktningsförslag efter behov

Läger som arrangeras i samarbete med Pingst Ung

Vid dessa vill vi också satsa på handledningstillfällen för barn- och ungdomsledare

Bibeläventyret

Utbilda Bibeläventyrare

Göra vår hemsida känd

www.pu-vast.se

Öka samarbetet med våra olika lokalavdelningar

Öka ekonomiska medlen

Följa upp ansökningar och verka för att de ska bli korrekt ifyllda