Kontakt

Kontakt

Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta någon av oss i styrelsen. Skriver du ett mail till oss så svarar vi så fort som möjligt.

Adressen är info@pu-o-lan.org.

Styrelsen

Sara Mattsson
Ordförande, administratör
Pingstförsamlingen Mölndal
0733-701884
Ann-Christin Lundgren
Kassör, administratör
Smyrnaförsamlingen Göteborg
0706-868625
Ingvor Hedlund
Frölunda Pingst
Emma Anhage