Ledarutbildning – Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Publicerat av puolan den

Till vår kyrka och vår verksamhet får alla komma…

Det finns människor i alla åldrar med olika funktionsnedsättningar vilka är mer eller mindre synliga.
Vi vill därför göra en satsning inom PU och i kyrkan inom området som ofta kallas för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), tex autism och ADHD. För barn med dessa funktionsnedsättningar och deras familjer blir ofta miljöer med många människor en stor utmaning, men som kanske inte alltid syns utåt. Det kan vara svårt att vara ledare och att ta emot och hantera situationer kring dessa barn. Vi vänder oss nu som ett första steg till alla ledare i barnverksamheten samt alla anställda i kyrkan.

Målet med satsningen är i första hand:

  • Gemensam kunskapsbas för ledare
  • Smyrnakyrkan bör erbjuda möjlighet för funktionsnedsatta att delta i verksamheten
  • Föräldrar skall känna sig trygga att kunna berätta om sitt barn/ungdom

Första delen i denna satsning är en grundutbildning i 2 delar till ledare och kommer att bestå av föreläsning, gruppdiskussioner och möjlighet till frågor. Du kommer också att få träffa någon med personlig erfarenhet av NPF.

Vår föreläsare kommer att vara Gunilla Westman Andersson, Specialpedagog och PhD.

Tillfälle 1

  • Utbildning del 1:        lö 6 oktober 9.00-13.00 (Vi startar med en enkel frukost)
  • Utbildning del 2:         to 18 oktober 18.00-20.00

Tillfälle 2

  • Utbildning del 1:         lö 10 november 9.00-13.00 (Vi startar med en enkel frukost)
  • Utbildning del 2:         to 29 november 18.00-20.00

Välkomna! Vi ser fram emot att träffa dig i höst!

Rosalie Zakrison, Eva-Lena A och Gunilla W A

Undrar du över något, kontakta: barn@smyrna.se

Du anmäler dig via länkarna nedan:

Kategorier: Ledarutbildning