Ledarutbildning och inspiration i Jönköping 17 november

Publicerat av puolan den

Pingst Ledare 2018

Vi har en fullspäckad ledardag på tre platser. Pingst Ledare är en stor samlingsplats för alla ledare Vi ger undervisning och redskap i sju olika valbara spår och 20-talet seminarier. Du får lyssna till Pingsts föreståndare Daniel Alm, lovsjunga och be tillsammans med hundratals andra ledare. Vi har också med oss gästtalare som kommer att avsluta dagen,  Andreas Nielsen i Jönköping.
Vi på PU vill stötta er som ledare för barn och ungdomar och betalar gärna avgiften om ni anmäler er via vår fakturareferens och är verksamma inom barn o ungdomsvärlden:

Fakturareferens: 900507294

För att era anmälningar ska kopplas till er faktura måste du anmäla via ”gruppanmälan” (alltså inte enskild anmälan), då visas ett fält där ni skriver er fakturareferens.Anmälningar som inte har gjorts med fakturareferens kan INTE i efterhand kopplas till samma faktura. Anmäl här:
Anmäl ytterligare deltagare (har redan en fakturareferens)”
Under ”övrigt” skriv vad du är verksam med som ledare.Tack!

PROGRAM:
9:30 – 10:30         INCHECKNING OCH FIKA
10:30 – 12:00        MÖTE – DANIEL ALM
12:00 – 13:00        LUNCH
13:00 – 13:45        HUVUDSPÅR
14:00 – 15:30        SEMINARIER
15:30 – 16:15        FIKA
16:15 – 18:00        AVSLUTNINGSSAMLING

HUVUDSPÅR OCH SEMINARIE:
1. GUDSTJÄNST – Niklas Hallman
1.A Lovsång – Samuel Hector
1.B Teknik – Johan Gustavsson & Albin Söderström
1.C Mötesledning/Predikan – Linnea Sennehed

2. GENERATIONER – Madelene Boberg och Jacob Ventlinger
2.A Att träna unga ledare –  Mathias Maxstad
2.B Stora drömmar i lokala sammangand (panelsamtal) – Pernilla Bergström och Magnus Gnisterhed
2.C YA! – unga vuxna – Mattias Sennehed
2.D Sport for Life – Johan Lagerbeck

3. OMSORG – Hans Wikström
3.A Relationer – Christin Viklund
3.B Beroendefrågor – Ulrika Wadskog
3.C Själavård/Förbön – Chatrine Carlsson

4. LEDARSKAP – Christina Hellström
4.A Administration/ekonomi –  Anna-Carin Rabnor
4.B Församlingsledning –  Mats Särnholm
4.C Från vision till mission – Staffan Hellström
4.D Att leda volontärer – Elloise Nordkvist

5. NYA MÄNNISKOR – Lydia och Nicklas Mörling
5.A Församlingsplantering – Patrik & Kicki Olofsson
5.B Smågrupper –  Anders Olsson )
5.C Integration – Mark Beckenham

6. MISSION – Andreas Svedman och Stefan Claar
6.A Hur ser en missionär ut i morgon? – Linda Andréasson
6.B Två gick förbi en stannade kvar, vem är vi för de mest utsatta? –Stefan Beimark & Helena Jakobsson
6.C Hur mobiliserar vi för församlingsplantering – Dennis Nyström

7. LÄRJUNGASKAP – Lisa Fredlund
7.A Bibelläsande – älska, läsa och förstå bibeln –   Ulrik Josefsson (JKPG)
7.B Profetens tjänst – profetisk gåva –  Stefan Börjesson

Kategorier: Okategoriserade